Enter your keyword

Author: admin

Dėl kasacinio proceso galimybės privataus kaltinimo bylose

Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys). Vilnius. 2014 Straipsnio tema – viena iš nagrinėjant privataus kaltinimo bylas dažnai kylančių problemų dėl kasacinės instancijos nebuvimo privataus kaltinimo bylose. Analizuodamas šią problemą autorius pateikia nemažai argumentų, pagrindžiančių galutinę išvadą, kad kai kasacinis procesas negalimas privataus kaltinimo bylų [...]

Požiūris į teisingumo principo įgyvendinimą baudžiamojoje teisėje

Lietuvos advokatūra Nr. 1 (49), 2014 Akivaizdu, kad teisingumo principo įgyvendinimu siekiama nuteisti asmenį; paskirti teisingą bausmę, kuri būtų proporcinga padarytai nusikalstamai veikai ir kaltininko asmenybei; atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, tačiau praktika rodo, kad teisėjų dažnai abstrakčiai suvokiama bausmės paskirtis (nesvarbu kaip, bet svarbu nubausti) prasilenkia su įstatymų leidėjo sumanymu, taikant valstybinės prievartos priemones […]