Enter your keyword

ofisas2

2020-2023 metai

Konfidencialumo principas advokato veikloje ir jo ribų neapibrėžtumas

Šiame straipsnyje autorius nagrinėja konfidencialumo principo advokato veikloje probleminius aspektus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos teisės literatūroje šiai problematikai nėra skiriama daugiau dėmesio. Tik kai kurie diskutuotini konfidencialumo principo advokato veikloje aspektai buvo nagrinėti R. Drakšo monografijoje „Advokatas: veiklos pagrindai ir problemos“ bei autorių kolektyvo mokslo studijoje „Advokatūros teisė“. Pabrėžtina, kad advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams taikomi aukštesni, griežtesni elgesio standartai, todėl manytina, kad kylančios teorinės ir praktinės advokatų veiklos problemos turėtų būti vienaip ar kitaip aptartos ir išspręstos. Todėl šio straipsnio tikslas – pradėti mokslines diskusijas vertinant advokato konfidencialumo principo reikalavimus, jų prieštaringumo klausimus.

Skaityti

Teisingumo principas kaip bausmės vykdymo atidėjimo prielaida

Jurisprudencija, 2020, Nr. 27(2)

Šiame straipsnyje siūloma naujai pažvelgti į tuos atskirus teisingumo principo įgyvendinimo realizuojant baudžiamąją atsakomybę aspektus, kurie susiję su bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnis), švelnesnės, negu įstatyme numatyta, bausmės skyrimu ir galimybėmis atidėti bausmės vykdymą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnis). Autorius, teigdamas, kad baudžiamoji teisė yra evoliucionuojanti teisės šaka, kuri turi prisiderinti prie visuomenės raidos, iškelia du naujus diskusinius klausimus: 1. Ar bausmės vykdymo atidėjimas, numatytas BK 75 straipsnyje, gali būti laikomas bausmės švelninimu?; 2. Ar teismas, pasiremdamas teisingumo principu, gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą net tais atvejais, kai nuteistasis neatitinka BK 75 straipsnyje nurodytų sąlygų? Pateikdamas argumentų bei esamos mokslinės doktrinos ir teismų praktikos analizę, autorius daro išvadas, kurios gali paskatinti rimtą mokslinę diskusiją, galinčią turėti įtakos dabar egzistuojančiam požiūriui apie švelnesnės, nei straipsnio sankcijoje numatyta, bausmės skyrimą bei jos santykį su bausmės vykdymo atidėjimu.

Skaityti

© 2016-2024 Romualdas Drakšas