Enter your keyword

AKE

Knygos

Advokatų egzaminų komisija kartu su Lietuvos advokatūra parengė elektroninį leidinį, skirtą būsimiems advokatams, besiruošiantiems advokatų kvalifikaciniam egzaminui. Lietuvos advokatūros finansuotas pavyzdžių rinkinys paruoštas egzaminų komisijos narių – teisės srities žinovų – ir yra puiki pagalbinė priemonė, kurioje egzamino dalį raštu besiruošiantys laikyti asmenys gali rasti pavyzdines advokatų kvalifikacinio egzamino užduotis bei jų sprendimus, vertintinus aukščiausiais balais.

Advokatas dr. Romualdas Drakšas yra advokatų egzaminų komisijos narys ir vienas iš šio leidinio autorių.

Atsisiųsti

Advokatūros teisė
2019

cof

Pirmą kartą Lietuvos teisės istorijoje išleista knyga „Advokatūros teisė“, kuri yra skirta advokatams ir jų padėjėjams, kitų teisinių profesijų atstovams, teisės studijų studentams, taip pat visiems žmonėms, besidomintiems advokatūros teise ir jos problematika.

ADVOKATAS:
VEIKLOS PAGRINDAI IR PROBLEMOS
(monografija)
2012

cof

Autorius supažindina skaitytoją su principinės svarbos klausimais, kuriuos turėtų išmanyti kiekvienas teisininkas, siekiantis atitikti advokato išsilavinimo standartą.

BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS UŽDAVINYNAS
(MOKYMO PRIEMONĖ)
2012

knyga2

Baudžiamosios teisės uždavinyno struktūrą sudaro trys esminiai elementai: baudžiamosios teisės bendrosios dalies uždaviniai, baudžiamosios teisės bendrosios dalies uždavinių sprendimų pavyzdžiai ir baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai.

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ IR JOS REALIZAVIMO FORMOS
(MONOGRAFIJA)
2008

cof

Baudžiamosios atsakomybės, kaip ir bet kurios kitos atsakomybės, esmę lemia šios pagrindinės sudedamosios dalys: asmenybė, viesuomenė ir valstybė. Kiekvienas žmogus yra veikiamas ne tik bendruomenės, kurioje gyvena, bet ir valstybės, kuri nustato tam tikras jo elgesio laisvės ribas.

R. DRAKŠAS, A. DRAKŠIENĖ
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ
(VADOVĖLIS)
2008

Nepilnameciu_baudziamoji_atsakomybe

Kiekvienas nepilnametis yra veikiamas ne tik bendruomenės, kurioje gyvena, bet ir valstybės, kuri nustato tam tikras jo elgesio laisvės ribas. Kartu negalima atmesti subjektyvaus paties nepilnamečio tų ribų suvokimo ir jam keliamų reikalavimų išmanymo. Taigi žmonių tarpusavio santykių reguliavimo baudžiamosios teisės normomis mechanizmas apima ir individų sąmonę, jų valią.

R. DRAKŠAS, A. DRAKŠIENĖ
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ
2007

Nepilnameciu baudziamoji atsakomybe_vadovelis

Nepilnamečių nusikaltimai – viena iš didesnių visuomenės problemų daugelyje pasaulio šalių. Šią problemą įvairiais visuomenės raidos etapais daugelį metų bandyta spręsti pačiomis griežčiausiomis priemonėmis. Sulaukę baudžiamosios atsakomybės amžiaus nusikaltę vaikai savo teisiniu statusu dažnai buvo prilyginami suaugusiems.

SVARBESNI NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI
2005

Mokymo priemonė „Svarbesni nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai“ skirta teisės studijų atšakų „Baudžiamoji justicija“ ir „Kriminologija“ studentų ir doktorantų studijoms. Ji taip pat pravers ir studentams, studijuojantiems baudžiamąją teisę bei kriminologiją, ar kitiems, besidomintiems nepilnamečių baudžiamąja atsakomybe, asmenims.

MIRTIES BAUSMĖ: SITUACIJA IR PERSPEKTYVOS
(MONOGRAFIJA)
2002

cof

Pateikiama skaitytojams Romualdo Drakšo monografija “Mirties bausmė: situacija ir perspektyvos” – gana ilgų autoriaus apmąstymų ir vertinimų rezultatas. Mirties bausmės tyrimams autorius yra skyręs beveik dešimtmetį, todėl knygoje yra sukaupta ir pakankamai plačiai nušviesta (taip pat ir istoriniu aspektu) ne tik Lietuvos, bet ir įvairių užsienio valstybių patirtis tiek atsisakant šios labai diskutuotinos bausmės, taip įtvirtinant ją baudžiamuosiuose įstatymuose ir taikant.

© 2016-2022 Romualdas Drakšas