Enter your keyword

SVARBESNI NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 2005 m.

Mokymo priemonė „Svarbesni nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai“ skirta teisės studijų atšakų „Baudžiamoji justicija“ ir „Kriminologija“ studentų ir doktorantų studijoms. Ji taip pat pravers ir studentams, studijuojantiems baudžiamąją teisę bei kriminologiją, ar kitiems, besidomintiems nepilnamečių baudžiamąja atsakomybe, asmenims. Mokymo priemonėje „Svarbesni nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai“ apibūdinami nepilnamečių asmenų padaromi nusikaltimai bei jų paplitimas, pateikiama nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės samprata bei nagrinėjamos su šia atsakomybės rūšimi susijusios praktinio bei teorinio pobūdžio problemos. Pabrėžtina, kad šioje mokymo priemonėje pateikiama plati tarptautinių dokumentų reglamentuojančių nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę analizė. Tačiau joje nėra analizuojami visi nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai.

© 2016-2022 Romualdas Drakšas