Enter your keyword

dere

CIVILINIS TURTO KONFISKAVIMAS KAIP ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO TEISINIS INSTRUMENTAS

Jurisprudencija, 2019, Nr. 26(1)

Skaityti

NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NETEISĖTO GYVYBĖS ATĖMIMO ASPEKTAI

Jurisprudencija, 2017 24(2)

Straipsnyje nagrinėjami neturtinės žalos atlyginimo, kaip valstybės požiūrio į žmogaus gyvybę išraiškos, klausimai. Jame aptariama neturtinės žalos sąvoka, pabrėžiamas būtinumas asmenį pripažinti nukentėjusiuoju dėl neturtinės žalos atlyginimo vadovaujantis ne civilinės, bet baudžiamosios teisės nuostatomis, taip pat analizuojamos neturtinės žalios kompensavimo nužudymų bylose kertinės nuostatos, susijusios su objektyvių ir subjektyvių nusikaltimo sudėties požymių visuma. Autorius dėmesį sutelkia ir ties neturtinės žalos dydžio nustatymo teisinio reglamentavimo klausimais bei teismų praktika kompensuojant neturtinę žalą.

Skaityti

NETURTINĖS ŽALOS DĖL NETEISĖTO GYVYBĖS ATĖMIMO ATLYGINIMAS LIETUVOJE

2017 m. liepos 5 d.

ATSAKOMYBĖ UŽ NETEISĖTĄ PRATURTĖJIMĄ: REGULIAVIMO TIKSLAI IR KRIMINALIZAVIMO PROBLEMOS.

Jurisprudencija Nr. 2, Tomas 23, 2016

TEISINGUMO PRINCIPAS SKIRIANT BAUSMĘ

Baudžiamoji justicija ir verslas (recenzuojamų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys). Vilnius. 2016