Enter your keyword

Be kategorijos

Dar kartą apie viešąjį interesą

Verslo žinios Nr. 83/2012 Pastaruoju metu žiniasklaidoje ne kartą buvo pateikta informacija apie bylas, kuriose prokuroras kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pateikti prašymą prokuratūrai, kad ši gintų tam tikrą viešąjį interesą, turi teisę valstybės institucijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Ne paslaptis, kad viešojo intereso gynimas teismuose taip pat dažnai užtrunka ne vienerius […]

Drakšas R. Drakšienė. A. Kai kurie nepilnamečių nusikalstamumo kontrolės klausimai

Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2012 Straipsnyje nagrinėjami nepilnamečių nusikaltimų kontrolės klausimai. Tačiau šio straipsnio tikslas nėra vien nepilnamečių nusikaltimų kontrolės turinio aiškinimas (nors kriminologijoje dėl jo ir nėra vieningos nuomonės), bet siekiama atsakyti į klausimą, ar baudžiamasis įstatymas ir jame įtvirtintos nepilnamečiams poveikio priemonės gali būti veiksmingiausia [...]

Viešojo intereso gynimas: praktika ir problemos

Lietuvos advokatūra 2012 Vol. 4 (45) Paskutiniu metu žiniasklaidoje ne kartą skambėjo informacija apie bylas, kai prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą. Viena iš ilgiausiai trukusių, padalijusi visuomenę į dvi stovyklas ir žiniasklaidoje įvairiausiai interpretuota byla – „nelegalios“ statybos Kuršių nerijoje. Tai tik viena garsi byla. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros duomenimis, per 2011 metus [...]

Ar pagrįstai ribojamas juridinių asmenų, kurie gali būti baudžiamosios atsakomybės subjektais, ratas?

Jurisprudencija Nr. 18(4), 2011 Straipsnyje analizuojamas vienas iš probleminių juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimų – išimčių, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 5 dalyje, pagrįstumas. Vertindamas užsienio valstybių praktiką, teorinius ir praktinius šios problemos aspektus, autorius daro išvadą, kad Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 5 dalyje nustatytos juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės išimtys turėtų būti koreguojamos, [...]

Drakšas R. „Specialieji baudžiamosios atsakomybės principai“

Lietuvos Respublikos Baudžiamajam kodeksui -10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius. Straipsnyje pagrindinis dėmesys skirtas specialiųjų baudžiamosios atsakomybės principų analizei. Šie principai ne tik atskleidžia baudžiamosios atsakomybės esmę, bet kartu parodo pagrindines naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) įtvirtintas idėjas, turinčias esminę reikšmę Lietuvos baudžiamajai politikai. Darbe taip pat aptarti šių principų realizavimo [...]

Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė- daugiau klausimų nei atsakymų.

Lietuvos advokatūra Nr.3 (40), 2011 Baudžiamąją atsakomybę įmonėms bendrosios teisės valstybėse imta taikyti XIX a. viduryje. Jau tada common law sistemoje buvo sprendimų, leidusių taikyti bausmę ne vien fiziniams asmenims. Tai vadinamoji vicarious hability (pakaitinė atsakomybė) konstrukcija, kuri leidžia taikyti darbdaviui baudžiamąją atsakomybę už jam pavaldžių darbuotojų nusikaltimus. Precedentų sistemos šalyse nuo XIX a. yra [...]

Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės ištakos

Jurisprudencija Nr. 4 (122), 2010 Straipsnyje kritiškai nagrinėjamos atskiros juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės kilmės teorijos. Analizuojami argumentai, kildinantys juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę iš Franklinų priesaikos (kolektyvinės atsakomybės) bei deodandų teisės. Straipsnio autorius konstatuoja, kad bandymas juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę kildinti iš Franklinų priesaikos yra nepagrįstas nei teisės teorijos, nei teisinės praktikos, nei logikos požiūriu. Daroma [...]