Enter your keyword

BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS UŽDAVINYNAS

(MOKYMO PRIEMONĖ)

2012 m.

Baudžiamosios teisės uždavinyno struktūrą sudaro trys esminiai elementai: baudžiamosios teisės bendrosios dalies uždaviniai, baudžiamosios teisės bendrosios dalies uždavinių sprendimų pavyzdžiai ir baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai.

Baudžiamosios teisės bendrosios dalies uždaviniai yra sugrupuoti pagal studentams dėstomas temas ir gali būti laikomi pagalbine priemone konkrečioms baudžiamosios teisės bendrosios dalies temoms išaiškinti ir suvokti.
Mokomojoje knygoje pateikiami kelių uždavinių pavyzdiniai sprendimai, kuriais siekiama studentui parodyti, kokia tvarka turi būti sprendžiami uždaviniai, kaip logiškai dėstoma jų atsakymo struktūra. Šie uždaviniai parinkti iš skirtingų (bet ne iš visų nagrinėjamų) baudžiamosios teisės bendrosios dalies temų.
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai nėra sugrupuoti temomis, tačiau juos kuriant buvo pateikiamos situacijos iš įvairių tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio bylų, analizuojama teismų praktika ir probleminiai ar diskusiniai baudžiamosios teisės specialiosios dalies klausimai.

knyga2
© 2016-2022 Romualdas Drakšas