Enter your keyword

MONOGRAFIJA ” BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ IR JOS REALIZAVIMO FORMOS” 2008 m. Baudžiamosios atsakomybės, kaip ir bet kurios kitos atsakomybės, esmę lemia šios pagrindinės sudedamosios dalys: asmenybė, viesuomenė ir valstybė. Kiekvienas žmogus yra veikiamas ne tik bendruomenės, kurioje gyvena, bet ir valstybės, kuri nustato tam tikras jo elgesio laisvės ribas. Tapusi Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos nare, Lietuva įsipareigojo paisyti šių tarptautinių organizacijų priimtų konvencijų, rezoliucijų, rekomendacijų nuostatų ir savo nacionalinius įstatymus su jomis suderinti taip, kad, realizuodama baudžiamąją atsakomybę, nepažeistų tarptautinių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių. Šios aplinkybės ir lėmė pagrindinį monografijos autoriaus tikslą – parodyti, kaip, realizuojant baudžiamąją atsakomybę, gali būti užtikrintas žmogaus saugumas visuomenėje, nuo nusikalstamų veikų ginamos jo teisės ir laisvės, visuomenės ir valstybės interesai. Skaitytojai monografijoje ras išsamų baudžiamosios atsakomybės ir jos realizavimo formų nagrinėjimą, taigi knyga bus patraukli ne tik mokslininkams, bet ir visiems, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie baudžiamosios teisės kūrimo, taikymo bei vykdymo, ir, žinoma, įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

cof
© 2016-2023 Romualdas Drakšas