Enter your keyword

Author: admin

Mirties bausmės įvairių valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose komparatyviniai aspektai

Teisė Nr. 31, 1997 Straipsnyje “Mirties bausmės skirtingų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose komparatyviniai aspektai” atskleidžiamas atskirų valstybių požiūris į mirties bausmę. Autoriaus nuomone tik atsižvelgiant į kitų valstybių mirties bausmės teisinę reglamentaciją, bei jose galiojančią šios bausmės taikymo praktiką, galima lengviau surasti ir mirties bausmės Lietuvoje problemos sprendimą. Straipsnyje valstybės klasifikuojamos į keturias grupes: valstybės, kuriose [...]