Enter your keyword

Pirmą kartą Lietuvos teisės istorijoje išleista knyga „Advokatūros teisė“, kuri yra skirta advokatams ir jų padėjėjams, kitų teisinių profesijų atstovams, teisės studijų studentams, taip pat visiems žmonėms, besidomintiems advokatūros teise ir jos problematika.
Bendrojoje knygos dalyje analizuojama advokatūros teisinė prigimtis, jos istorija, advokatų profesinės veiklos principai ir etikos reikalavimai, advokato statusas ir advokatų veiklos sąlygos, advokato padėjėjo institutas ir advokatūros savivalda Lietuvoje bei užsienio šalyse. Specialiojoje knygos dalyje  nagrinėjami advokatų teikiamų teisinių paslaugų, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos klausimai, taip pat advokatų vaidmuo baudžiamajame ir civiliniame procesuose, analizuojami alternatyvaus ginčų sprendimo klausimai ir advokatų vaidmuo.
Advokatūros teisės analizė suteikia galimybę pagilinti supratimą apie advokatūros sistemą ir plėtros tendencijas, suprasti advokato ir advokato padėjėjo vaidmenį teisėtvarkos sistemoje bei specifinius advokatūros savivaldos bruožus. Knyga skiriama Lietuvos advokatūros savivaldos šimtmečio jubiliejui.
cof
© 2016-2024 Romualdas Drakšas