Enter your keyword

MONOGRAFIJA “ADVOKATAS: VEIKLOS PAGRINDAI IR PROBLEMOS” 2012 m.

Autorius supažindina skaitytoją su principinės svarbos klausimais, kuriuos turėtų išmanyti kiekvienas teisininkas, siekiantis atitikti advokato išsilavinimo standartą.
Leidinyje nesistengiama nuodugniai išnagrinėti visų Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo straipsnių, reglamentuojančių advokatūros ir advokato veiklą. Daugiausiai dėmesio skiriama probleminiams advokatūros ir advokato veiklos klausimams, tokiems kaip advokato nepriklausomumo principas, jo reikšmė ir pavojai, kylantys nuosekliai šį principą įgyvendinant, taip pat atidžiau pažvelgta į advokato išsilavinimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus.
Monografijoje autorius nagrinėja įdomiausius advokatūros (ir Lietuvos advokatūros) istorijos aspektus, analizuoja tam tikrus advokatų veiklos raiškos būdus. Didelis šio darbo privalumas yra ne tik profesionalus advokatų praktinės veiklos problematikos pristatymas, bet ir kompleksinė problemų nagrinėjimo forma – nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatos, teorinės taikymo diskusijos ir, žinoma, advokato darbo praktika.

cof
© 2016-2022 Romualdas Drakšas