Enter your keyword

Požiūris į teisingumo principo įgyvendinimą baudžiamojoje teisėje

Lietuvos advokatūra Nr. 1 (49), 2014


Akivaizdu, kad teisingumo principo įgyvendinimu siekiama nuteisti asmenį; paskirti teisingą bausmę, kuri būtų proporcinga padarytai nusikalstamai veikai ir kaltininko asmenybei; atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, tačiau praktika rodo, kad teisėjų dažnai abstrakčiai suvokiama bausmės paskirtis (nesvarbu kaip, bet svarbu nubausti) prasilenkia su įstatymų leidėjo sumanymu, taikant valstybinės prievartos priemones orientuoti teismus į teisingumo principo įgyvendinimo užtikrinimą, ir vis labiau užpildo taikomą baudžiamosios teisės erdvę.