Enter your keyword

Drakšas R. „Specialieji baudžiamosios atsakomybės principai“

Lietuvos Respublikos Baudžiamajam kodeksui -10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius.


Straipsnyje pagrindinis dėmesys skirtas specialiųjų baudžiamosios atsakomybės principų analizei. Šie principai ne tik atskleidžia baudžiamosios atsakomybės esmę, bet kartu parodo pagrindines naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) įtvirtintas idėjas, turinčias esminę reikšmę Lietuvos baudžiamajai politikai. Darbe taip pat aptarti šių principų realizavimo probleminiai aspektai.